Accijnsgoederen

Invoer en uitvoer van accijnsgoederen is specialistisch werk. Zelfs binnen de Europese Unie is de wetgeving in ieder land al afwijkend. U hebt te maken met afdracht of schorsing van accijns of verbruiksbelasting. Is uw proces niet optimaal ingericht, dan legt werken met accijnsgoederen een groot beslag op uw liquide middelen.

Werken met accijnsgoederen is één van de specialismen van PWM Customs & Compliance. Wij helpen u om uw interne organisatie zo in te richten dat u voldoet aan de eisen van de douane en met minimale borgstelling uw goederen importeert of met de juiste papieren exporteert of doorvoert.

Terug