AEO-certificering en AEO-monitoring

AEO-certificering levert tijdwinst op in het douaneverkeer. En tijdwinst is ook geld. Dat geldt voor iedere onderneming die goederen importeert of exporteert, maar ook voor de expediteur.

Lees meer

PWM Customs & Compliance brengt snel in beeld wat voor uw onderneming de beste manier is om het AEO-certificaat te behalen èn te behouden. Vaststellen van de risicogebieden in uw onderneming, maar ook vastleggen wat de kansen en verbetermogelijkheden zijn. Opzetten van een monitoringsysteem dat voldoet aan de douane-eisen en er voor zorgen dat de compliance in uw processen gehandhaafd blijft.

Is uw onderneming al AEO-gecertificeerd, maar lopen de processen en controles niet (meer) zoals volgens uw handboek zou moeten? Dan helpt PWM Customs & Compliance u om weer te gaan voldoen aan de voorwaarden van uw certificaat.

Neem contact met ons op, zodat wij samen kunnen onderzoeken waaruit onze op maat ondersteuning kan bestaan.

Terug